Terug

Over Mind the Gap

Mind the Gap is een campagne van Dona Daria, Kenniscentrum Emancipatie en de gemeente Rotterdam. Met deze campagne willen wij jonge vrouwen inspireren om na te denken over het belang van economische zelfstandigheid en tegelijkertijd praktische tips, informatie en checklists bieden.

Waarom deze campagne

Slechts 48,5 % van  vrouwen is economisch zelfstandig. Dit betekent dat het inkomen van het merendeel van vrouwen (51,5 procent) nog steeds onder het bestaansminimum ligt. Hun financiële afhankelijkheid maakt vrouwen kwetsbaar voor financiële tegenslagen en levensgebeurtenissen zoals scheiding of werkloosheid. Bijvoorbeeld: bij een echtscheiding gaan vrouwen er financieel 23% op achteruit. Anderzijds gaan mannen er juist 7% op vooruit (Financiële gevolgen van echtscheiding, CBS 2004). Opvallend is dan wel dat 30% van de meiden tussen de 12 en 17 jaar verwacht later afhankelijk te worden van hun partner of de van de overheid (Meiden&Later, Delta Llyod 2012). Daarnaast leeft bij vele vrouwen de  overtuiging dat “je zo weer aan de slag kan gaan of meer zou kunnen werken” op het moment wanneer dat wenselijk is (E-Quality. Van Roze Wolk naar Financiële Bewustzijn, 2012).

Bij de campagne Mind the Gap de ligt de focus vooral op het voorkomen van een “gat” tussen een diploma behalen en daar daadwerkelijk mee aan de slag gaan in de vorm van betaalde arbeid. Daarnaast worden er binnen de thema’s Geld & Carrière, Geld & Gezin, Geld & Relatie aandacht besteed aan de “valkuilen” die er zijn als je bijvoorbeeld gaat samenwonen, kinderen krijgt of moet onderhandelen voor een hoger salaris. Dit alles ook met het doel het financiële bewustzijn te bij jonge vrouwen te vergroten.

Wat is economische zelfstandigheid?

Kortgezegd:  je bent economisch zelfstandig als je een eigen inkomen hebt en daarbij niet afhankelijk bent van een partner of de overheid.  Financiële zelfredzaamheid wordt ook wel  economische zelfredzaamheid genoemd. Volgens de definitie van het CBS ben je economisch zelfstandig als je individuele netto inkomen uit arbeid en/of eigen onderneming op of boven 70% van het wettelijke netto minimumloon, ofwel de netto bijstand van een alleenstaande ligt. De precieze  inkomensgrens  voor  2014 moet door het CBS nog bepaald worden.  Naar verwachting zal de grens voor economische zelfstandigheid in 2014 rond de 900 euro  liggen.