Terug

Over Dona Daria

Dona Daria, Kenniscentrum Emancipatie, is hèt aanspreekpunt voor professionals, (deel-)gemeenten, zelforganisaties, vrijwilligers en geïnteresseerden die zich bezighouden met onderwerpen rond emancipatie. Sinds 2012 ligt de nadruk op de overdracht van onze expertise aan iedereen die werkt met groepen vrouwen, mannen en jongeren in een achterstandspositie. Daarnaast richten we ons op het versterken van het netwerk van organisaties in Rotterdam en daarbuiten die zich met emancipatie bezighouden en zorgen wij ervoor dat emancipatie op de politieke agenda blijft.Wat emancipatie is? Er zijn veel definities van emancipatie. Bij Dona Daria hanteren we de volgende: emancipatie is zorgen voor dezelfde kansen, evenveel keuzevrijheid en gelijke mogelijkheden voor ontplooiing voor mannen en vrouwen. Deze definitie legt de nadruk op wat wij gendergelijkheid noemen. Andere kernbegrippen zijn voor ons sociale mobiliteit en zelfredzaamheid. In onze visie gaat zelfredzaamheid aan beide andere begrippen vooraf.Emancipatie vindt plaats op verschillende niveaus: het niveau van de individu, de nabije omgeving van dat individu (de gemeenschap) en de samenleving. Dona Daria ondersteunt emancipatie op alle drie die niveaus.Meer weten over onze andere projecten en activiteiten? Check dan www.donadaria.nl

Dona Daria
Kenniscentrum Emancipatie
Gerard Scholtenstraat 129
3035 SJ Rotterdam
010 - 465 92 96
info@donadaria.nl